Stuart Brock – Rheolwr Gwylfa, Aberbargod 

Helo, Stuart Brock ydw i. Ymunais â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 11 mlynedd yn ôl a gweithiais mewn ystod o rolau ac adrannau gwahanol o fewn y Gwasanaeth tra'n cael y cyfle i ddatblygu fy ngyrfa drwy'r cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhagorol a ddarperir gan y Gwasanaeth. Yn gyfredol, fi yw Rheolwr Gwylfa'r Wylfa Las yn Aberbargod.
 
Mae bywyd yr wylfa'n hynod amrywiol. Does dim dau ddiwrnod sy'n debyg, sef beth rwy'n hoffi'n fawr ynghylch fy rôl. Mae dyletswyddau'n ymestyn o lanhau offer, cynnal cymhwysedd gweithredol drwy hyfforddiant i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau i'r rhai hynny sydd angen ein help, i gwrdd ag aelodau'r cyhoedd gan ddarparu cyngor ar amrywiaeth o bynciau yn cynnwys sut i gadw pobl yn ddiogel rhag gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd neu danau yn y cartref.
 
Fel Rheolwr Gwylfa, fi sy'n gyfrifol am ddelio â'r amrywiaeth o ddigwyddiadau gweithredol a fynychwyd gennym a hefyd rwy'n gyfrifol am redeg yr wylfa o ddydd i ddydd. Rwy'n mwynhau’n fawr gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub pwrpasol a phroffesiynol a delio â'r amrywiaeth o heriau dyddiol a wynebir gennyf. Mae ymgysylltu â'r gymuned yn agwedd bwysig o'm rôl sy'n fy nghaniatáu i gyfrannu at leihau risg drwy wahanol ffyrdd i helpu diogelu cymunedau o fewn gwasanaeth tân cyfredol.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS