Steve Rossiter - Pennaeth Diogelwch Tân i Fusnesau 

Yn yr 28 mlynedd y bues i yn y Gwasanaeth Tân ac Achub, does 'na ddim diwrnod lle y dywedais i “Dwi ddim yn teimlo fel mynd i'r gwaith heddi" - rwy' wedi mwynhau pob munud. Mae'n dod ag amrywiaeth gyda'r nifer o agweddau gwahanol megis hyfforddi (i sicrhau fod gennym y sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r rôl hanfodol hon), addysgu a chynghori'r gymuned ar sut i gadw eu cartrefi, eu gweithle a'u hunain yn ddiogel ac iach a pheidio ag anghofio teipio a rhifo'r digwyddiadau a fynychwn bob dydd. Dyma foddhad swydd gwirioneddol ar raddfa eang. Mae'r gwaith tîm a'r perthnasau a adeiladir dros amser gyda chi am byth. Rydych chi'n dibynnu ar eich cyfoedion o ran eich diogelwch eich hun ac maen nhw'n dibynnu arnoch chi o ran eu diogelwch hwythau. Mae gennyf gyfeillgarwch cryf â'm cydweithwyr a hyfforddais â nhw nôl ym 1988 ac rydym yn hel atgofion gyda'n gilydd yn rheolaidd.

Fe'n gwelir ni fel modelau rôl o fewn ein cymunedau - mae hynny oherwydd y swydd bwysig y byddwn yn gwneud a'r rôl rydym yn chwarae. Mae'r Gwasanaeth yn cynnig cymaint o gyfleoedd i'w staff. Gadewais ysgol heb unrhyw gymwysterau a rhoddodd y Gwasanaeth ail gynnig i mi. Ces fy nghefnogi drwy ddau gwrs Prifysgol a bellach mae gennyf BSc mewn Astudiaethau Tân Busnesau a MSc mewn Rheoli, bob un a ganiataodd i mi dyfu fel person.

Mae'r gefnogaeth, cyfeillgarwch, cyfleusterau, offer, gwisg amddiffyn personol, hyfforddi a'r cyfleoedd o'r radd flaenaf o fewn ein Gwasanaeth. Byddai’n anodd gennyf gymharu swyddi eraill â swydd Ymladdwr Tân. Mae'n yrfa anhygoel.


 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS