Profion Dethol Corfforol ac Ymarferol I Ymladdwyr Tân 

             

                           Cyflwyniad                                          Prawf Dringo Ysgol

               

                      Prawf Codi Ysgol                               Prawf Gwacáu Anafusion

             

               Prawf Ymestyniad Ysgol                               Prawf Man Cyfyng

             

               Prawf Cydosodiad Offer                                Prawf Cario Offer

             Manylion Cyswllt


Tîm Recriwtio ac Asesu
Ffôn: 01443 232200 (Oriau Gwaith Arferol)

Llinell Recriwtio 24 awr 0800 0283615

E-Bost: Personél@decymru-tan.gov.uk

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 02/2/2016
SWFRS