Niluka Eratne – Peiriannydd TGCh 

Fy enw yw Nilks ac rwy' wedi bod yn gweithio fel Peiriannydd TGCh i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ers 2015. Rwy'n gweithio mewn amgylchedd heriol, yn sicrhau fod anghenion TGCh Gorsafoedd a Swyddfeydd yn rhedeg mor effeithiol â phosib. Wrth wneud hyn, mae fy adran yn chwilio i wella defnydd TGCh o fewn y Gwasanaeth yn barhaus i wneud ein gwasanaeth i'r defnyddiwr y gorau y gall fod. Adran hynod amrywiol ydym ac mae gennym ran fawr iawn i'w chwarae ym mhob agwedd o'r Gwasanaeth. Fe'n gwelir ni fwyaf aml yn y cefndir, ond rydym yn hanfodol yng ngweithrediad dydd i ddydd y sefydliad.

Yn gyfredol, fe'm lleolwyd yn yr adran Gyfathrebu, yn gweithio â'r cyfarpar critigol gogyfer peiriannau Tân ac Ymladdwyr Tân, fel bydd y dechnoleg a ddefnyddiwn, mewn achosion brys, yn llyfn a diwnïad fel y cawn fynychu digwyddiadau ar gyflymdra ac â chywirdeb cyfansymiol. Mae'n hynod foddhaol i wybod, er nad ydym ar flaen y gad mewn digwyddiad brys, fod yr hyn a gyflawnwyd gennym yn y cefndir yn hanfodol wrth sicrhau fod y cyhoedd yn derbyn yr ymateb sydd ei angen ac a ddisgwylir gan wasanaeth argyfwng.

Mae gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn fy ngwneud i'n falch iawn ac rwyf yn wirioneddol mwynhau dod i'r gwaith bob dydd. Mae gweithio o fewn cymaint o wahanol adrannau sydd ag anghenion gwahanol yn her fawr, ond mae'n un y mae pob aelod o'r tîm TGCh yn ffynnu arno. Edrychaf ymlaen at weithio am lawer mwy o flynyddoedd â GTADC i wella a datblygu'r defnydd o TGCh i wneud ein Gwasanaeth ymddangos gyda'r gorau.

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS