Dynion o fewn y Gwasanaeth 

Ysgrifennwyd y dudalen hon gan weithwyr gwrywaidd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru gyda'u darpar gydweithwyr mewn ystyriaeth.

Niluka Eratne 
Peiriannydd TGCh

Fy enw yw Nilks ac rwy' wedi bod yn gweithio fel Peiriannydd TGCh i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ers 2015. Rwy'n gweithio mewn amgylchedd heriol, yn sicrhau fod anghenion TGCh Gorsafoedd a Swyddfeydd yn rhedeg mor effeithiol â phosib. Wrth wneud hyn, mae fy adran yn chwilio i wella defnydd TGCh o fewn y Gwasanaeth yn barhaus i wneud ein gwasanaeth i'r defnyddiwr y gorau y gall fod. Adran hynod amrywiol ydym ac mae gennym ran fawr iawn i'w chwarae ym mhob agwedd o'r Gwasanaeth. Fe'n gwelir ni fwyaf aml yn y cefndir, ond rydym yn hanfodol yng ngweithrediad dydd i ddydd y sefydliad.   Darllenwch fwy o stori Niluka
 

Steve Rossiter
Pennaeth Diogelwch Tân i Fusnesau

Yn yr 28 mlynedd y bues i yn y Gwasanaeth Tân ac Achub, does 'na ddim diwrnod lle y dywedais i “Dwi ddim yn teimlo fel mynd i'r gwaith heddi" - rwy' wedi mwynhau pob munud. Mae'n dod ag amrywiaeth gyda'r nifer o agweddau gwahanol megis hyfforddi (i sicrhau fod gennym y sgiliau angenrheidiol i gyflawni'r rôl hanfodol hon), addysgu a chynghori'r gymuned ar sut i gadw eu cartrefi, eu gweithle a'u hunain yn ddiogel ac iach a pheidio ag anghofio teipio a rhifo'r digwyddiadau a fynychwn bob dydd. Dyma foddhad swydd gwirioneddol ar raddfa eangDarllenwch fwy o stori Steve.
 

Stuart Brock
Rheolwr Gwylfa, Aberbargod

Helo, Stuart Brock ydw i. Ymunais â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru 11 mlynedd yn ôl a gweithiais mewn ystod o rolau ac adrannau gwahanol o fewn y Gwasanaeth tra'n cael y cyfle i ddatblygu fy ngyrfa drwy'r cyfleoedd hyfforddi a datblygu rhagorol a ddarperir gan y Gwasanaeth. Yn gyfredol, fi yw Rheolwr Gwylfa'r Wylfa Las yn Aberbargod.   Darllenwch fwy o stori Stuart

 

Gwybodaeth ddefnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 08/9/2016
SWFRS