Karen Levitt – Ymladdwr Tân, System Ddyletswydd Gyflawn (SDdG), Gwylfa Goch Penarth 

Helo, Karen ydw i ac fe ddes i'n Ymladdwr Tân 11 mlynedd yn ôl a dyma un o'r penderfyniadau gorau i mi ei wneud erioed. Yn flaenorol, bues i'n gweithio i Gwmni Corfforaethol mawr ac er i mi fwynhau fy swydd, doedd e ddim yn fy modloni'n llwyr.  Roedd rhywbeth ar goll!  Roeddwn i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond doedd gen i ddim o'r hyder i ymgeisio, ond nawr gallaf ddweud yn onest y dylwn fod wedi ei wneud ynghynt.

Mae bod yn Ymladdwr Tân y System Ddyletswydd Gyflawn (SDdG) lawer mwy na dim ond ymladd tanau.  Mae fy swydd yn amrywio o ddydd i ddydd yn cynnwys torri pobl allan o geir, achub anifeiliaid, cynnal achubiadau dŵr a chychod, addysgu plant ysgol ynghylch diogelwch tân ac ymweld â phobl a'u cynghori sut i gadw'n ddiogel yn eu cartrefi ac, wrth gwrs, ymladd tanau!  Dyma ychydig yn unig o'r rolau a gynhelir gennym.

Mae e ynghylch gweithio'n agos fel tîm a dyna beth â'm hatynnodd i ddod yn Ymladdwr Tân.  Cyn hir, darganfyddais fod pawb ar yr wylfa'n dod â chryfderau eu hunain, felly pan fyddwn yn cydweithio, rydym yn tynnu'r gorau o'n gilydd. Gan mai fi yw'r unig ferch ar fy ngwylfa, efallai nad fi yw'r cryfaf yn gorfforol, ond rwy'n gryfach mewn meysydd eraill a dwi'n rhan o'r tîm.

Felly, os ydych chi'n hoff o weithio mewn tîm, ac eisiau swydd sy'n cynnig sialensiau dyddiol ac amrywiaeth, yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd yn ogystal â helpu plant ac oedolion yn y gymuned..... heriwch eich hunain a dewch yn Ymladdwr Tân.  Ni fyddwch yn edrych nôl byth!


 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS