Diwrnodau Blasu i Ymladdwyr Tân 

Mae'r cymunedau a wasanaethir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n hynod amrywiol, ac yma yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, hoffwn wneud ein gweithlu'n fwy amrywiol hefyd.

Fel rhan o'r cyfnod sy'n arwain at ein hymgyrch Recriwtio i'r System Llawn Amser a gynhelir ym mis Rhagfyr 2016, rydym ar fin cynnal “sesiynau Blasu i Ymladdwyr Tân” i grwpiau nad sy'n cael eu cynrychioli ddigon gennym o fewn ein gwasanaeth hyd yma, e.e. merched, unigolion o wahanol gredoau ac o gymunedau Du, Asiaidd ac Aml-Ethnig ac unigolion sy'n adnabod eu hunain fel LHD a neu D.

Yn ystod y digwyddiadau hyn, byddwn yn cynnal gwahanol sesiynau gan gynnwys:

• Pwy yw Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a beth ydym yn gwneud gan gynnwys mwy o wybodaeth ar rôl Ymladdwr Tân
• Arddangosfa o'n hasesiadau corfforol yr ydym yn eich annog i ymgymryd os dymunwch
• Cyflwyniad ar recriwtio a'r broses ymgeisio
• Sesiwn cwestiwn ac ateb gydag Ymladdwr Tân cyfredol

Os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau hyn, rydym yn derbyn archebion am sesiynau'r bore a'r prynhawn ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Sadwrn y 12fed o Dachwedd 2016
Dydd Sadwrn y 26ain o Dachwedd 2016

Os oes diddordeb gennych i arwyddo i fod yn rhan o'r digwyddiadau hyn, cysylltwch â'r ni wrth ffonio: 01443 232183 rhwng 9yb a 4:30yp neu wrth e-bostio gyda'ngilydd@decymru-tan.gov.uk

 

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/11/2016
SWFRS