Clare Amor – Ymladdwr Tân y System Ddyletswydd Rhan Amser (SDdRhA), Cas-gwent 

Ers yn ifanc ro'n i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân, ond o ganlyniad i lwybr gyrfa gwahanol, priodi a chael plant, ni wnes ei ddilyn tan yn hwyrach yn fy mywyd. Yn 37 oed, newidiodd fy mywyd a phenderfynais wneud cais i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ac roeddwn yn llwyddiannus i ymuno â'r tîm fel Ymladdwr Tân Gweithredol a leolwyd yng Ngorsaf Cas-gwent.

Ces i'r hyfforddiant yn eithaf heriol, ond gyda lefel ffitrwydd cymharol, roedd yn hynod o hwylus, yn dysgu sgiliau newydd o fewn strwythur disgybledig. Wedi ymuno â'r Orsaf, ffurfiais gyswllt agos â gweddill yr wylfa, yn mwynhau amrywiaeth gwahanol rannau o fywyd, gwaith ac arferion yr orsaf. Canfyddais fod llawer mwy na dim ond ateb galwadau argyfwng, sef y prif reswm pam yr ymunais. Mae'r swydd a'r boddhad personol yn dilyn achubiad llwyddiannus o dân, gwrthdrawiad traffig ar y ffyrdd neu ddigwyddiad arall wastad yno ac, fel criw, rydych chi wir yn teimlo eich bod wedi gwneud gwahaniaeth. Mae diogelwch cymunedol a gwaith ataliol yn ffurfio rhan fawr o fywyd yr orsaf ac rwy'n canfod fy mod i'n mwynhau hwn cymaint â mynychu galwadau brys, ac er nad yw’n llawn adrenalin, mae'r boddhad o helpu pobl o bob math o alwedigaeth yno ar bob adeg.

Wrth symud ymlaen, mae fy swydd fel Ymladdwr Tân yn esblygu o hyd a bellach mae fy ngorsaf yn mynychu galwadau Ymateb Meddygol Cyntaf mewn cydweithrediad â'r Gwasanaeth Ambiwlans fel rhan o arbrawf cenedlaethol. Rhoddodd hwn heriau newydd i mi a'r Wylfa gyda chanlyniadau hynod wobrwyol. 

Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn mwynhau'r swydd cymaint nawr â phan yr ymunais gyntaf. Rwy'n hoffi gweithio fel rhan o dîm hynod agos o fewn tîm mwy Tân ac Achub De Cymru.


 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS