Chloe Pullen - Rheolwr Criw, Gwylfa Wen. Yr Adran Reoli Tân. 

Fy enw i yw Chloe ac rwyf wedi bod yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) am bron i 8 mlynedd. Mae fy nhad hefyd yn gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, felly ces fy nghodi gyda'r Gwasanaeth ac mae'n amgylchedd yr oeddwn wastad eisiau bod yn rhan ohono.  

Ro'n i wastad eisiau bod yn Ymladdwr Tân ond rwy'n wan iawn fy stumog, felly roedd yn rhaid i mi gyfaddef fy methiant pan adewais y coleg a phan roedd hi'n amser i gael gwaith. Dyna pryd canfyddais y gallwn weithio yn yr ystafell Reoli Tân, yn dal i helpu pobl a dal yn rhan o ddigwyddiadau a oedd yn helpu a chefnogi'r cyhoedd.

Dysgais cymaint yn ystod yr 8 mlynedd ddiwethaf. Rwyf wedi cyflawni lefel 3 NVQ, wedi ennill cymhwyster Cymorth Cyntaf mewn Trawma, wedi cwblhau fy nghymhwyster Iechyd a Diogelwch ac wedi cyflawni nifer o gyrsiau rheoli sy'n fy helpu yn fy rôl fel Rheolwr Criw.

Ers dechrau yn yr Ystafell Reoli Tân, cefais ddau o blant a ches fy nghefnogi yn ystod fy nghyfnodau mamolaeth gan y sefydliad, sydd ag ystod dda iawn o bolisïau mamolaeth, tadolaeth a pholisïau sy'n addas i'r teulu. Ymladdwr Tân yw fy ngŵr, felly mae ein gwaith shifft yn gwneud gofal plant yn fwy hylaw. Er gall shifftiau nos fod yn waith caled gyda phlant bach iawn, maen nhw'n caniatáu i fi fod gartref mwy yn ystod y dydd, sy'n bwysig i ni fel teulu.

Yn gweithio o fewn fy rôl gyfredol, rwyf wrth fy modd yn gwybod mod i'n helpu'r gymuned ac yn cefnogi Ymladdwyr Tân rheng flaen i amddiffyn y cyhoedd. Mae e'n gwneud i mi deimlo'n falch iawn mod i'n gweithio i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.


 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2016
SWFRS