Lleisiwch eich Barn 

Os ydych yn byw yn Ne Cymru ac eisiau lleisio’ch barn ar eich
Gwasanaeth Tân ac Achub CHI, pam na wnewch chi ymuno â’n
panel ymgynghori?
O ymgynghori’n eang ar ein cynlluniau blynyddol i holi preswylwyr a busnesau am eu safbwyntiau ar ein gwaith atal tân cymunedol, cydnabyddwn yr unig ffordd y medrwn fod yn wirioneddol effeithiol yw os byddwn yn deall yn llwyr beth fydd pobl yn disgwyl ohonom ac yn meddwl amdanom.

Ymunwch â’n panel ymgynghori
Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim a gallwch ddewis os hoffech leisio’ch barn yn ysgrifenedig (byddwn yn darparu amlen rhadbost i chi ar bob adeg) neu ar-lein.
Sicrhaf i chwi y delir yr holl wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. Golyga hyn y cedwir ef yn ddiogel, i’w ddefnyddio’n unig mewn perthynas â’ch aelodaeth o’n panelau ymgynghori a byth y rhennir ef â thrydydd parti.

Ymunwch nawr!
Mae modd i chi ymuno â’n panelau ymgynghori drwy gysylltu â ni ar y rhif neu’r cyfeiriad e-bost isod:
Cynllunio Perfformiad 01443 232011 / 01443 232348
neu e-bostiwch: perfformiad@decymru-tan.gov.uk

Drwy gysylltu â ni drwy ffôn neu
e-bost, rydych yn cydsynio i’ch gwybodaeth gyswllt gael ei gadw tan fyddwch yn ein gorchymyn nad ydych yn dymuno bod ynghlwm rhagor.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 05/9/2012
SWFRS