Treorchy Fire Station

Gorsaf Dân ac Achub Treorci 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Treorci’n gwasanaethu’r brif dref, sef Treorci a sawl pentref amgylchynol, gan gynnwys Cwm-parc, Ynys-wen, Treherbert, Tynewydd, Blaenrhondda a Blaen-y-cwm. Poblogaeth amcangyfriffedig ardal yr orsaf yw 21,000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Treorci’n gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm.  Mae ardaloedd busnes a phreswyl; un ysbyty mawr, sawl cartref nyrsio/preswyl i’r hen; a sinema/theatr i gyd o fewn ei hardal.

Mentrau Cymunedol

  • Ysgolion yn ymweld â’r Orsaf
  • Digwyddiadau elusennol e.e. Plant mewn Angen

Staff

14 Diffoddwr System Dyletswydd Rhan Amser
1 Cynorthwyydd Gweinyddol

Hanes

Agorwyd yr Orsaf Dân yn swyddogol ar y trydydd o fis Rhagfyr 1973 gan yr Henadur Sirol Tom E Hughes

Cyfeiriad

Stryd Bute
Treorci
CF42 6DB

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Rheolwr Gorsaf: Huw Jones
Y Criw: 15
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 12/1/2015
SWFRS