Gorsaf Dân Porthcawl

Gorsaf Dân ac Achub Porthcawl 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Porthcawl yn gwasanaethu tref Porthcawl a’r pentrefi amgylchynol, sef Nottage, Newton a De Corneli. Poblogaeth amcangyfrifedig ardal yr orsaf yw 16,000, gan gynyddu i 30,000 yn ystod misoedd yr haf.

Gorsaf arfordirol yw Gorsaf Porthcawl sy’n cwmpasu ardal o tua 1800 hectar. Rydyn ni’n cysylltu â gwasanaethau gwylwyr y glannau a’r RNLI, mewn agweddau gweithredol ac yn gymdeithasol. Mae Porthcawl yn gwasanaethu ystod amrywiol o fusnesau ac ardaloedd preswyl gan gynnwys nifer o gartrefi i’r hen, gwestai, gwestai bach ac un o’r meysydd carafannau mwyaf yn Ewrop – Bae Trecco.

Mentrau Cymunedol

Yn y gymuned, mae’r orsaf yn cynnig arweiniad i blant trwy archwiliadau diogelwch tân yn ysgolion lleol (SAVA) a hefyd godi ymwybyddiaeth diogelwch tân trwy anerchiadau cyfnod allweddol un a dau. Hefyd, mae ymweliadau diogelwch tân cymunedol ar gael i breswylwyr lleol, sefydliadau a busnesau.

Staff

Mae gan Orsaf Porthcawl 15 o staff dilifrai, gan gynnwys pennaeth gorsaf, tri ymladdwr tân blaengar ac 11 ymladdwr tân cymwysedig ar y system dyletswydd rhan amser, un Cynorthwy-ydd Gweinyddol a Pheiriannydd Domestig. Mae’r system dyletswydd rhan amser yn ddull cost effeithiol iawn o ddarparu Gwasanaeth Tân ac Achub yn y gymuned.

Cyfeiriad

Rear of Wellfield Avenue
Porthcawl
Pyle
CF36 5TS

Trosolwg

Math: Amser Rhan
Y Criw: 15
Cerbydau: 
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 19/1/2015
SWFRS