Pontycymmer Fire Station

Gorsaf Dân ac Achub Pontycymer 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Pontycymer yn gwasanaethu Cwm Garw o Flaengarw i Fettws, sy’n cwmpasu ardal o oddeutu 10 milltir sgwâr.  Poblogaeth amcangyfriffedig ardal yr orsaf yw 8,000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Pontycymer yn gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm.  Mae ardaloedd busnes a phreswyl, sefydliadau addysg, canolfannau cymunedol/hamdden, cartref i’r hen a choedwigoedd i gyd yn ardal yr orsaf.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân Pontycymer yn swyddogol ar 5 Mehefin 1972.

Cyfeiriad

Victoria Street
Pontycymer
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 8NW

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 16
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/1/2015
SWFRS