Gorsaf Dân Pontyclun

Gorsaf Dân Pont-y-clun 

Mentrau Cymunedol

  • Brigâd Bechgyn Pont-y-Clun
  • Brigâd Merched Pont-y-Clun
  • Cybiau a sgowtiaid Meisgyn

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Hanes

Agorwyd yn swyddogol gan y Cynghorydd Sir D McDonald YH ar 16 Mehefin 1980.

 

Cyfeiriad

Heol Llantrisant
Pont-y-clun
CF72 9DR

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 10
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/1/2015
SWFRS