Orgmore Vale Fire Station

Gorsaf Dân ac Achub Bro Ogwr 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Bro Ogwr yn gwasanaethu cymunedau Nant-y-moel, Wyndham, Bro Ogwr, Lewistown, Pantyrawel a Melin Ifan Ddu. Poblogaeth amcangyfriffedig ardal yr orsaf yw 7000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Bro Ogwr yn gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau ysgafn i drwm.  Mae ardaloedd busnes a phreswyl gan gynnwys sawl cartref nyrsio/preswyl i’r hen i gyd yn yr ardal hon.

Mentrau Cymunedol

  • Digwyddiadau elusennol
  • Ymweliad Diogelwch Tân yn eich Cartref
  • Gweithio gydag ysgolion lleol

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân Bro Ogwr ar Rhagfyr 1970

 

Cyfeiriad

Aber Road
Bro Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr
CF32 7AY
 

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Rheolwr Gorsaf: David Lake
Y Criw: 15
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/1/2015
SWFRS