Gorsaf Dân New Inn

Gorsaf Dân New Inn  

Mae Gorsaf Dân New Inn yn gwasanaethu trefi Pont-y-pŵl, Griffithstown, Sebastopol a New Inn, a phentrefi Little Mill a Phenperlleni o’u hamgylch. Amcangyfrif poblogaeth yr ardal yw 33,600, dros ardal o tua 11,500 hectar.

Mae Gorsaf Dân New Inn Fire yn gwasanaethu amrywiaeth o eiddo diwydiannol, masnachol a phreswyl yn yr ardal, ynghyd â pharc adwerthu mawr, stadiwm chwaraeon a chanolfan hamdden.

Mentrau Cymunedol

  • Cefnogaeth barhaol o’r Cynllun Gwylfa Dân yn ysgolion lleol.
  • Hyrwyddo parhaol o’r Ymgyrchoedd Diogelwch Cymunedol cenedlaethol.
  • Cyfres o ymweliadau ymgyrch Diogelwch Cymunedol ag ysgolion yn amlygu tanau tir gwyllt.
  • Cefnogi Diwrnodau Ymwybyddiaeth Trosedd Cerbydau gyda phartneriaid eraill.
  • Cefnogi cynllun Ymladdwyr Tân Ifanc, a fydd yn dechrau fis Medi 08 i blant rhwng 13 a 17 oed.

Staff

Mae 29 o staff dilifrai yn New Inn, yn cynnwys 4 gwylfa o 7 (Coch, Glas, Gwyrdd, Gwyn) a’r Rheolwr Gorsaf Shaun Moody.

Hanes 

Agorwyd Gorsaf Dân New Inn ym 1952 o dan Frigâd Dân Trefynwy a dyma oedd Pencadlys, Ystafell Reoli a Storfa Gwasanaeth Tân Gwent hyd at fis Ebrill 1996 pan gyfunodd Gwasanaethau Tân Gwent, De Morgannwg a Morgannwg Ganol yn Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

O fewn y ddwy flynedd diwethaf, mae Pwmp Cyfaint Uchel wedi bod yn yr Orsaf y gellir ei ddefnyddio mewn digwyddiadau tân neu lifogydd mawr yn ne Cymru neu ledled y wlad.  Yn haf 2007, anfonwyd Criwiau New Inn i lifogydd mawr yn ne Swydd Efrog a Swydd Loyw.

Cyfeiriad

New Road
New Inn
Pontypool
NP4 0YW

Trosolwg

Math: Amser Llawn
Y Criw: 29
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Uned Digwyddiadau Cemegol
ChemicalUned Digwyddiadau Cemegol

1 x Uned Pwmp Cyfaint Uchel
Uned Pwmp Cyfaint Uchel
1 x Cerbyd Cefnogi Uned Pwmp Cyfaint Uchel
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/1/2015
SWFRS