Gorsaf Dân Merthyr Tudful

Gorsaf Dân ac Achub Merthyr Tudful  

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Merthyr Tudful yn gwasanaethu prif dref Merthyr a phentrefi Troed y rhiw, Ynysowen ac Aberfan o’i hamgylch. Amcangyfrif y boblogaeth yw 57,000 o bobl o fewn ardal o tua 11,000 hectar.

Mae Gorsaf Dân Merthyr Tudful yn gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau, busnesau ac ardaloedd preswyl, ynghyd â nifer o barciau ac adeiladau adwerthu ac ysbyty fawr ar gyfer Damweiniau ac Achosion Brys.

Mentrau Cymunedol

Ar hyn o bryd mae 20 o unigolion yn mynychu’r Cynllun Ymladdwyr Tân Ifanc a gynhelir yn yr Orsaf.

Staff

73 o staff gwisg yn cynnwys 2 Gwylfa o 9 a 4 Gwylfa o 10 ymhob un (Coch, Gwyrdd, Glas, Gwyn) 34 o Ymladdwr Tân ar y System Ddyletswydd Ran Amser a Phennaeth Gorsaf.

Hanes

Mae gan Orsaf Dân Merthyr Tudful ganolfan hyfforddi fawr sy’n cynnig lleoliad realistig ar gyfer amrywiaeth o sefyllfaoedd hyfforddi, gan gynnwys gwrthdrawiadau traffig ffordd a hyfforddi ar offer anadlu. Defnyddir y ganolfan gan yr Adran Hyfforddi, y Gorsafoedd Tân yn yr ardal o gwmpas, a’r Heddlu.

Cyfeiriad

Dynevor Street
Merthyr Tudful
CF48 1BA

Trosolwg

Math: Amser Llawn/Wedi'u Cadw
Y Criw: 73
Cerbydau:
x 2 Ysgol Ddŵr/WRL
Tendr Achub
Platfform Hydrolig
Uned Ymateb i Ddigwyddiadau
4x4
Argocat
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 25/6/2015
SWFRS