Gorsaf Dân Llanilltud Fawr

 Gorsaf Dân Llanilltud Fawr 

Trosolwg

Cynllun Ymladdwyr Tân Ifanc a sefydlwyd mewn partneriaeth â Gwasanaethau Ieuenctid y Fro ym mis Tachwedd 2004. Ar hyn o bryd mae yna 12 o Ymladdwyr Tân Ifanc ynghlwm wrth y Cynllun, rhwng 14 – 18 mlwydd oed. Mae yna gynlluniau i ddatblygu hyn i 15 yn ystod 2005/06.

Mae gwylwyr y glannau yn lleol wedi eu lleoli yn adeiladau’r Orsaf yn awr gyda 12 yn criwio ar hyn o bryd yn cynnig gwasanaeth i’r ardal leol

Staff

11 staff rhan amser

Hanes

Agorwyd yr Orsaf Dân bresennol yn Llanilltud ym mis Ebrill 1960. Mae’n cynnig gwasanaeth ar gyfer poblogaeth o thua 23,000 o bobl yn Llanilltud Fawr a’r ardaloedd o’i amgylch . Ar hyn o bryd mae’n defnyddio un Ysgol Ddŵr (4x4) a Cherbyd Dŵr sy’n cael ei ddefnyddio gan yr Ymladdwyr Tân Ifanc.

 

Cyfeiriad

Heol Llanmaes
Llanilltud Fawr
CF61 2XD

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 11
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 08/1/2015
SWFRS