Gilfach Goch Fire Station

Gorsaf Dân Gilfach Goch 

Mae Gorsaf Dân Gilfach Goch yn gwasanaethu amrediad amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm, ardaloedd busnes a phreswyl.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

Un Gwylfa rhan amser

 

Cyfeiriad

Hendreforgan
Gilfach Goch
CF39 8UH

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 17
Cerbydau: 
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS