Gorsaf Dân Glyn Rhedynog

Gorsaf Dân Glyn ac Achub Rhedynog 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân ac Achub Glyn Rhedynog yn gwasanaethu cymunedau Pendyrus, Y Maerdy, Pont-y-gwaith, Wattstown, Stanleytown a Phen-rhys. Poblogaeth amcangyfriffedig ardal yr orsaf yw 10,000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Glyn Rhedynog yn gwasanaethu ystod amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm.  Mae ardaloedd busnes a phreswyl, saith cartref i’r hen, cartref nyrsio i’r difrifol o anabl, adeiladwaith heol mawr a ffatrïoedd cemegol i gyd yn ei hardal.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gyda’r gymuned, ffeiriau ysgol a digwyddiadau
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

13 Diffoddwr System Dyletswydd Rhan Amser
1 Cynorthwyydd Gweinyddol

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân Glyn Rhedynog yn swyddogol ar 1 Tachwedd 1976.

Mae gan Orsaf Dân Glyn Rhedynog dîm rhyddhau rhag gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd sydd wedi hyfforddi i safon uchel ac wedi dod yn 19eg yn y byd allan o 52 tîm ym Mhrâg yn 2003 ac yn 13eg yn y byd yn Ottawa yng Nghanada yn 2004, allan o 55 tîm.  Mae’r tîm newydd gystadlu (Mehefin 2006) yng nghystadleuaeth ranbarthol a rhyngorsafol Cymru a daethon nhw’n 3ydd allan o 9 tîm.

 

Cyfeiriad

Cross Lake Street
Glyn Rhedynog
Rhondda Fach
CF43 4HP

Trosolwg

Math: Amser Rhan
Rheolwr Gorsaf: Jeff Roberts
Y Criw: 15
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/1/2015
SWFRS