Gorsaf Dân Glyn Ebwy

Gorsaf Dân Glyn Ebwy  

Mae Gorsaf Dân Glyn Ebwy yn gwasanaethu trefi Glyn Ebwy a’r Cwm. Amcangyfrif y boblogaeth yw 28,000 o fewn ardal o tua 13 o filltiroedd sgwâr.

Mae Gorsaf Dân Glyn Ebwy yn gwasanaethu amrywiaeth o adeiladau diwydiannol, busnes a phreswyl yn ogystal â pharc adwerthu mawr ar safle Gŵyl Gerddi ym 1992, canolfan brysur y dref a nifer o archfarchnadoedd y tu allan i’r dref

Mentrau Cymunedol

  • Cyfarfodydd grŵp lleihau llosgi bwriadol.
  • Amryw ysgolion lleol a grwpiau cymunedol.
  • Cynllun Gwylfa Dân gydag Ysgol Gyfun Glynebwy ac Ysgol Gyfun Glyncoed
  • Sesiwn fentora gyda Blwyddyn 10, Ysgol Gyfun Glyncoed.

Staff

21 o staff gwisg yn cynnwys 2 Gwylfa o 10 (Coch a Gwyn) a Phennaeth Gorsaf.

Hanes

Agorwyd yr Orsaf ym 1974 fel Gorsaf â sifftau a chriw o Ymladdwyr Tân Rhan Amser. Yng nghanol yr 80au, newidiodd i'w statws Criwio Dydd presennol. Fodd bynnag, yn ein Cynllun Lleihau Risg cynnigir i'r Orsaf fynd yn ôl i'r System sifft Llawn Amser.

Cyfeiriad

Cemetery Road
Glyn Ebwy
Blaenau
Gwent
NP23 6LE

Trosolwg

Math: Criwio yn ystod y Dydd
Y Criw: 21
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Tendar Achub
Tendar Achub

1 x Uned Achub â Rhaffau
Uned Achub â Rhaffau

Useful Links
Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS