Gorsaf Dân Y Bont-faen

Gorsaf Dân Y Bont-faen 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Y Bontfaen yn gwasanaethu tref farchnad Y Bontfaen a llawer o’r pentrefi o’i chwmpas yn cynnwys Llanfleiddan, Tregolwyn, St Mary Church, Llandŵ, Aberthin a Sant Hilari. Amcangyfrif poblogaeth ardal yr Orsaf yw 8,000 o bobl.

Mae llawer o’r ardal o tua 34 milltir sgwâr sy’n cael ei gwasanaethu gan Orsaf Dân Y Bontfaen wedi ei neilltuo ar gyfer ei ffermio, yn ogystal ag ystâd diwydiant ysgafn fawr ar hen faes awyr Llandow a ffordd osgoi’r A48, sy’n brysur iawn.

Mentrau Cymunedol

  • Ymgyrchoedd Posteri Tymhorol gydag ysgolion lleol
  • Gwylfa Dân
  • Dug Caeredin
  • Ymwybyddiaeth Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd yn yr ysgol uwchradd leol

Staff

Gorsaf sy’n cael ei staffio’n llawn amser yw Gorsaf Dân y Bontfaen, gan ddarparu gofal 24 awr gan gynnwys 9 awr o ddyletswydd llawn amser yn yr Orsaf Dân a 15 awr o ddyletswydd rhan amser ar alw. Cyflawnir hyn gyda 2 sifft yn cynnwys 7 ymladdwr tân a phob sifft yn gweithio 96 awr er mwyn sicrhau bod rhywun ar ddyletswydd 365 niwrnod o’r flwyddyn.

Mae’r orsaf wedi recriwtio nifer o staff System Dyletswydd Rhan Amser yn ddiweddar fel rhan o’r patrymau gwaith newydd sydd ar waith yn yr orsaf.

Hanes

Agorwyd yr orsaf ar 9 o fis Mai 1960 fel un â chnewyllyn o griw, daeth yn Amser Llawn ym mis Mehefin 1975 ac un â Chriw yn Ystod y Dydd ym mis Mai 1993.

 

Cyfeiriad

Druids Green
Y Bontfaen
CF71 7EL

Math: Criwio yn ystod y Dydd
 

Trosolwg

Math: Criwio yn ystod y Dydd
Y Criw: 14
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 19/1/2015
SWFRS