Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd

Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd  

Mae Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd yn un o bedair ar bymtheg o orsafoedd tân llawn amser yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac yn gwasanaethu’r pentref mawr yng Nghaerdydd, sef yr Eglwys Newydd, a’r cymunedau cyfagos, sef Rhiwbeina, y Mynydd Bychan, Draenen Pen-y-graig, Llanisien, Gogledd Llandâf, Tongwynlais a Radur.

Ein hymgyrch yw gwneud y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu, y lle mwyaf diogel i fyw a gweithio ynddynt ac i ymweld â nhw. Y boblogaeth amcangyfrifedig mae Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd yn gwasanaethu yw oddeutu 80,000 yn cwmpasu ardal o 6,000 hectar. Oherwydd ein teclyn arbenigol y “Tendar Ewyn”, mae’n ofynnol hefyd i ni wasanaethu ardal gyfan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru pan fo angen.

Mae Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd yng ngogledd Caerdydd, yn agos at yr A470 prysur, yr A48 a’r M4, sef y prif heolydd sy’n arwain i mewn i ddinas Caerdydd.

Yn ogystal â’r ardaloedd preswyl mawr niferus, mae Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd yn gwasanaethu ysbytai mawr, gan gynnwys Ysbyty Prifysgol Cymru, yr Eglwys Newydd a Felindre, nifer o archfarchnadoedd, blociau llety myfyrwyr a sawl ystâd ddiwydiannol.

Fel gorsaf gymunedol, mae Gorsaf Dân yr Eglwys Newydd yn falch o gael polisi drws agored â’i chymuned gyfagos, ac mae pobl o bob oed yn ymweld â hi’n rheolaidd a chael eu diddanu yno.

Staff

Mae gan Orsaf Dân yr Eglwys Newydd 29 o staff lifrai, sy’n cynnwys 4 gwylfa o 7 (coch, glas, gwyrdd, gwyn) a rheolwr gorsaf.

Mentrau Cymunedol a Digwyddiadau’r Orsaf

  • Cynllun gwobr ymladdwyr tân ifanc.
  • Cyrsiau lleihau Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd yn yr Orsaf ac mewn ysgolion uwchradd.
  • Gwiriadau risgiau tân yn y cartref am ddim a gosod synwyryddion mwg yn ein cymunedau.
  • 22 o ymweliadau â ffatrïoedd, ysbytai a safleoedd diwydiannol yn rheolaidd i gynnal ein gwybodaeth am risgiau lleol.
  • Cynnal asesiadau ar debygrwydd llosgi bwriadol.
  • 33 o ymweliadau ysgol cyfnodau allweddol 1 a 2 y flwyddyn.
  • Mynychu oddeutu 30 o ffeiriau lleol y flwyddyn
  • Cynorthwyo wrth godi goleuadau ac addurniadau trwy bentref yr Eglwys Newydd bob Nadolig.
  • Arddangosiad noson tân gwyllt blynyddol ar diroedd yr orsaf sy’n denu miloedd o’r gymuned leol ac yn tyfu’n fwy poblogaidd bob blwyddyn. Mae’r digwyddiad hwn ar ei ben ei hun yn cynnig cyfle delfrydol am wneud y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu’n ymwybodol o ddiogelwch tân trwy arwyddion a thaflenni. Mae hefyd yn codi llawer o arian ar gyfer elusennau lleol a chronfa les y gwasanaeth tân.
  • Rhoi cyngor diogelwch tân i 5,000 o lasfyfyrwyr bob blwyddyn

Cyfeiriad

Heol y Nant
Yr Eglwys Newydd
Caerdydd
CF14 6BS

Trosolwg

Math: Amser Llawn
Y Criw: 29
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Uned Pwmp Ysgafn 4x4

1 x Tendar Ewyn
Tendar Ewyn

Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 21/3/2017
SWFRS