Gorsaf Dân Treharris

Gorsaf Dân Treharris 

Mentrau Cymunedol

  • Gwobr Dug Caeredin
  • Ambiwlans Sant Ioan

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Hanes

Mwy na thebyg mai dyma’r Orsaf hynaf yn Ne Cymru – credir ei bod tua 50 mlwydd oed.

Cyfeiriad

Stryd Thomas
Treharris
CF46 5PR

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 17
Cerbydau: 
1 x Tendar Ysgol Ddwr
Tendar Ysgol Ddwr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS