Gorsaf Dân Tredegar

Gorsaf Dân Tredegar  

Mae Gorsaf Dân Tredegar yn gwasanaethu amrediad amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm, ardaloedd busnes a phreswyl.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Ymweliad Diogelwch Tân yn eich Cartref

Staff

Un Gwylfa rhan amser

 

Cyfeiriad

Spencer Square
Tredegar
NP22 3RJ

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 17
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Uned Pwmp Ysgafn 4x4

Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS