Gorsaf Dân Rhisga

Gorsaf Dân Rhisga 

Mae Gorsaf Dân Rhisga yn gwasanaethu amrediad amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm, ardaloedd busnes a phreswyl.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Cyfeiriad

New Park Road
Rhisga
NP11 7AE

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 13
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/10/2011
SWFRS