Gorsafoedd Tân 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) yn darparu gofal argyfwng a gwasanaethau gwarchodol dros ardal ddaearyddol lydan. Mae hyn yn ymestyn o Gasgwent yn y Dwyrain hyd Borthcawl yn y Gorllewin ac o’r Fenni yn y Gogledd hyd yr arfordir.


Er mwyn cyflawni hyn, mae gan y Gwasanaeth 47 o Orsafoedd sydd wedi’u staffio mewn amryw o ffyrdd.

Darperir yr un safon o hyfforddiant a chyfarpar i bob un o’n Hymladdwyr Tân beth bynnag fo’u system ddyletswydd, a phenderfynir sut i staffio’r Gorsafoedd ar sail Asesiad Risg o’r ardal.  

Mae GTADC yn addo y byddant yn cynnig y gwasanaeth argyfwng gorau posib i’w cymunedau o fewn yr adnoddau a ganiateir. 

             Gorsafoedd Tân

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/8/2016
SWFRS