Gorsaf Dân Mynydd Cynffig

Gorsaf Dân ac Achub Mynydd Cynffig 

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân Mynydd Cynffig yn gwasanaethu ardal Y Pîl, Mynydd Cynffig, Cefncribwr, Corneli a Phwll Cynffig gyda phoblogaeth o tua 16,000 ac yn cwmpasu ardal o tua 10 milltir sgwâr, ynghyd â’r ardaloedd amgylchynol, sef Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr ac ar draws y goror i’r canolbarth a’r gorllewin, cyn belled â Phort Talbot.

Mae’r Orsaf Dân wedi’i lleoli oddi ar Heol Ffald yn Y Pîl ac mae o fewn milltir i Draffordd yr M4 sy’n caniatáu mynediad cyflym at gyffordd 37 Y Pîl, 36 Sarn a chyffordd 38 Margam. Mae’r brif reilffordd o Abertawe i Lundain yn rhedeg trwy ardal yr Orsaf.

Mae gan Fynydd Cynffig ystod amrywiol o ddiwydiannau, busnesau, canolfan hamdden ac eiddo preswyl yn ei ardal, sy’n helaethu’n gyson. Mae gan bentref Corneli ddatblygiad tai mawr newydd sy’n cynnwys oddeutu 300 eiddo.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Gwiriad Diogelwch Tân yn y Cartref

Staff

15 Diffoddwr System Dyletswydd Rhan Amser
1 Pennaeth Gorsaf
1 Cynorthwyydd Gweinyddol

Hanes

Mae’r Orsaf Dân oddeutu 30 mlwydd oed.

Cyfeiriad

Heol Ffald
Mynydd Cynffig
CF33 6BH

Trosolwg

Math: Amser Rhan
Y Criw: 17
Cerbydau:
Ysgol Ddŵr
Tancer Ddŵr
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 24/6/2015
SWFRS