Gorsaf Dân Hirwaun

Gorsaf Dân Hirwaun 

Mae Gorsaf Dân Hirwaun yn gwasanaethu amrediad amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm, ardaloedd busnes a phreswyl.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Cyfeiriad

Heol Abertawe
Hirwaun
Aberdâr
CF44 9PE 

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Rheolwr Gorsaf: Warren Burton
Y Criw: 18
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddwr
Tendar Ysgol Ddwr
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 01/7/2015
SWFRS