Gorsaf Dân Duffryn

Gorsaf Dân Duffryn 

Ymatebodd criwiau gorsaf dân gymunedol Duffryn i dros 600 o alwadau yn ystod 2007/08, yn amrywio o danau masnachol a domestig i wrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd a galwadau gwasanaethau arbennig eraill ac achub anifeiliaid. Mae’r criwiau yn hyfforddi’n ddyddiol er mwyn sicrhau eu bod yn gallu delio â phob galwad i fynychu digwyddiadau ac i wasanaethu’r gymuned leol ac ardaloedd eraill mewn ffordd effeithlon a phroffesiynol.

Yn ogystal â mynychu digwyddiadau yn ystod 2007/08, ymwelodd gorsaf dân gymunedol Duffryn â dros 500 o gartrefi er mwyn gosod larymau mwg a chynnig cyngor diogelwch tân yn y cartref. Y rheswm y tu ôl i’r gwasanaeth hwn, sydd yn rhad ac am ddim, yw ceisio lleihau’r nifer o ddigwyddiadau mewn cartrefi yr ydym yn eu mynychu ac i wneud pobl yn fwy diogel yn eu hamgylchedd eu hunain. Y brif ymgyrch addysgiadol arall yr ydym yn ei gweithredu yw ymweld â phob ysgol yn y gymuned er mwyn trafod diogelwch tân gyda phlant blynyddoedd 2 a 5.

Mae gan Orsaf Dân Gymunedol Duffryn ystafell gymunedol arbennig sydd ar gael i bobl ei defnyddio ac i ymweld â ni er mwyn gweld beth mae’r ymladdwyr tân lleol yn ei wneud.

 

Mentrau Cymunedol

  • Menter diogelwch ar y ffyrdd Pass Plus Cymru i yrwyr ifanc.
  • Ymweliadau addysgiadol cyfnod Allweddol 1 a 2.

Staff

28 o ymladdwyr tân llawn amser (7 gweithiwr i bob sifft), 4 sifft yn darparu dyletswydd tân 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Rheolwr yr Orsaf sydd â chyfrifoldeb llwyr dros yr orsaf.

Hanes

Adeiladwyd yr orsaf yn wreiddiol ym 1980, gan griwio yn ystod y dydd gyda dim ond 2 sifft (Coch a Gwyn) a chyfanswm personél o 14. Adeiladwyd estyniad ym 1999 er mwyn darparu dyletswydd tân llawn amser.

Cyfeiriad

Lighthouse Road
Duffryn
Casnewydd
NP10 8TG

Trosolwg

Math: Amser Llawn
Y Criw: 26
Cerbydau:
1 x Ysgol Ddŵr
1x Uned Ymated i Ddigwyddiadau
Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 25/6/2015
SWFRS