Gorsaf Dân Cwmbrân

Gorsaf Dân Cwmbrân  

Mae Gorsaf Dân Cwmbrân yn gwasanaethu tref Cwmbrân a phentrefi Llanfrechfa a Phonthir o’i hamgylch. Amcangyfrif poblogaeth yr ardal yw 50,000, dros ardal o 2,000 hectar.

Mae Gorsaf Dân Cwmbrân yn gwasanaethu ystod o ddiwydiannau, busnesau ac ardaloedd preswyl, ynghyd â pharc adwerthu mawr, canolfan y dref sy’n dal i ehangu, stadiwm chwaraeon a chanolfan hamdden.

Mentrau Cymunedol

  • Cysylltu â’r awdurdod lleol ar gyfer y system adennill cerbydau gadawedig.
  • Parhau i weithio gyda heddlu lleol ardaloedd lle gadewir cerbydau yn aml.
  • Cynorthwyo asiantaethau eraill i ostwng gwrthdrawiadau traffig ar y ffordd yng Nghwmbrân
  • Parhau i fod yn rhagweithiol wrth adnabod tai agored i dân a gwneud Gwiriadau Risg Tân yn y Cartref
  • Hefyd gwnaeth personél y Gwasanaeth Tân dros 600 o Wiriadau Risg Tân yn y Cartref

Staff

46 o staff gwisg yn cynnwys 4 Gwylfa o 7 (Coch, Gwyrdd, Glas, Gwyn), 17 o Ymladdwyr Tân ar y System Ddyletswydd Ran Amser a Phennaeth Gorsaf.

Hanes

Agorwyd yr Orsaf ym 1974. Ychwanegwyd dwy gilfach newydd ym 1992.

Cyfeiriad

Henllys Way
Cwmbrân
NP44 7PD

Trosolwg

Math: Amser Llawn/Wedi'u Cadw
Y Criw: 46
Cerbydau:
2 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol Ddŵr

1 x Uned Reoli
Uned Reoli

1 x Tancer Dŵr
Tancer Dŵr

1 x Dadlygriad Màs Lori Gymalog
Useful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/8/2012
SWFRS