Gorsaf Dân Cas-gwent

Gorsaf Dân Cas-gwent 

Mae tref Cas-gwent wedi’i lleoli ar y goror rhwng Cymru a Lloegr yn Sir Fynwy.  Mae’r orsaf wedi’i lleoli yng nghanol y dref ar Regents Way ac yn cynnig gwasanaeth brys i boblogaeth i oddeutu 24,000 o bobl yng Nghas-gwent a’r ardal amgylchynol, dros faes gorsaf o 50 milltir sgwâr.

Mae’r orsaf hefyd yn ymateb fel yr ail gerbyd i alwadau yn ardal Cil-y-coed, yn ogystal ag ymateb i alwadau yn Swydd Gaerloyw yn ardaloedd Sedbury, Tutshill a Tiddenham.

Mae Gorsaf Dân Cas-gwent yn gweithredu dau gerbyd llinell flaen; Ysgol Ddŵr safonol, a Thendr Achub Pwmp sy’n cludo offer achub gwell yn bennaf i’w ddefnyddio mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd.  Mae’r cerbyd hwn hefyd yn gweithredu fel cerbyd pwmpio wrth gefn ac yn cludo criw o bum ymladdwr tân.

Ar gyfartaledd, mae cerbydau’r orsaf yn mynd i oddeutu 350 o alwadau argyfwng y flwyddyn.

Mentrau Diogelwch Cymunedol

  • Ymweliadau diogelwch tân yn y cartref.
  • Ymweliadau ysgol, gan gynnwys cyfnod allweddol 1 a 2.
  • Mynd i ddigwyddiadau cymunedol.
  • Gweithio mewn partneriaeth â grwpiau cymunedol lleol.

Staffio

Mae gan yr orsaf griw o un wylfa o 18 o ymladdwyr tân gweithredol yn gweithio’r System Dyletswydd Rhan Amser (RDS) sy’n cynnig gwasanaeth brys 24 awr y dydd, 365 dydd y flwyddyn.  Hefyd, mae gan yr orsaf gynorthwyydd gweinyddol i gynorthwyo â rheoli’r orsaf.

Ar hyn o bryd, mae gan yr orsaf swyddi gwag i ymladdwyr tân weithio’r System Dyletswydd Rhan Amser (RDS).  Os oes diddordeb gennych i fod yn ymladdwr tân yng Nghas-gwent, cysylltwch â’r adran bersonél neu galwch i mewn i’r orsaf ar nos Fawrth rhwng 1830 awr a 2030 awr i gwrdd â’r tîm.

Risgiau Gorsaf

Mae gan yr orsaf ystod amrywiol o risgiau yn ei hardal, gan gynnwys yr M48 a Phont Hafren, y diwydiant trwm/ysgafn a rhwydwaith y rheilffyrdd, gan gynnwys Twnnel Hafren.

Hanes

Agorodd yr orsaf gyfredol ym 1974.

Cyfeiriad

Regent Way
Mounton Road
Cas-gwent
NP16 5BY

Station Overview

Math: Rhan Amser
Y Criw: 24
Cerbydau: 
2 x Tendar Ysgol Ddŵr
Tendar Ysgol DdŵrUseful Links
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 09/9/2014
SWFRS