Blaenavan Fire Station

Gorsaf Dân Blaenafon 

Mae Gorsaf Dân Blaenafon yn gwasanaethu amrediad amrywiol o ddiwydiannau ysgafn a thrwm, ardaloedd busnes a phreswyl.

Mentrau Cymunedol

  • Gweithio gydag ysgolion lleol
  • Cynnal ymweliadau Diogelwch Cymdeithasol

Staff

Un Gwylfa rhan amser

Cyfeiriad

Cae White
Blaenafon
Gwent
NP4 9RG

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 16
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddwr
Water Ladder

1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Light Pump Unit 4x4


Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/8/2014
SWFRS