Gorsaf Dân Abertyleri

Gorsaf Dân ac Achub Abertyleri  

Trosolwg

Mae Gorsaf Dân ac Achub Abertyleri'n gwasanaethu tref Abertyleri a phentrefi amgylchynol Cwmtyleri, Llanhiledd, Aber-bîg, Trinant, Blaenau a Six Bells. Poblogaeth amcangyfrifol yr ardal yw dros 21,000 o bobl, yn cwmpasu ardal tua 11 milltir sgwâr.

Mae Gorsaf Dân Abertyleri'n gwasanaethu amrediad o adeiladau diwydiannol, busnes a phreswyl, yn ogystal ag amryw o brif fanwerthwyr yng nghanol y dref.

Mentrau Cymunedol

  • Cyflawni Archwiliadau Diogelwch rhag Tân yn y Cartref 
  • Gweithio ag ysgolion lleol
  • Gweithgareddau diogelwch cymunedol amrywiol eraill

Staff

Gwylfa System Ddyletswydd Rhan Amser o 18 personél staff gwisg. Hefyd, lleolir Rheolwr Gorsaf yn Abertyleri, sy'n gyfrifol am Orsafoedd Tân Abertyleri, Blaenau a Brynmawr.

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân Abertyleri am y tro cyntaf ym 1966, wedi'i hadeiladu ar hen Seidins y Rheilffordd. Enillodd yr Orsaf wobrau am ei gynllun dull chalet anarferol.

Unwaith, bu'r orsaf yn gartref i beiriant tân a griwiwyd 24 awr, peiriant tân rhan amser, yn ogystal â cherbyd Platfform Hydrolig a Chludydd Ewyn. Bellach, mae gan yr orsaf un peiriant dŵr ag ysgol a cherbyd 4x4 ar gyfer rhannau mwyaf mynyddig ardal yr orsaf.

Yn haf 2005, gorlifwyd yr orsaf Ambiwlans leol yn Aber-bîg o ganlyniad i genllif o law, ac Abertyleri oedd un o'r Gorsafoedd Tân cyntaf yn Ne Cymru i gynnig llety i Bersonél Ambiwlans a'u cerbydau. Bellach, lleolwyd dau Ambiwlans a Cherbyd Ymateb Brys yn barhaol yng Ngorsaf Abertyleri, yn ogystal â'r personél cysylltiol. Gwelodd hwn gynnydd mewn cyswllt ac effeithiolrwydd rhwng y gwasanaethau argyfwng, yn enwedig mewn digwyddiadau gweithredol.

Yn Chwefror 2010, newidiodd y system ddyletswydd yng Ngorsaf Dân Abertyleri o System Criwio Dydd i System Ddyletswydd Rhan Amser.

Cyfeiriad

Station Hill
Abertyleri
NP13 1UJ

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Rheolwr Gorsaf: Richard Webb
Y Criw: 18
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4
Dolenni Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 06/3/2017
SWFRS