Gorsaf Dân Abersychan

Gorsaf Dân Abersychan 

Mae Gorsaf Dân Abersychan yn gwasanaethu pentref Abersychan a’r pentrefi amgylchynol, sef Garndiffaith, Tal-y-wain, Trefddyn a Phontnewynydd, ynghyd â phentrefannau amgylchynol, gan gynnwys Y Farteg, Pentwyn, Cwm Ffrwd-oer a Phantygasseg.  Poblogaeth amcangyfriffedig ardal yr orsaf yw 10,000 o bobl.

Mae Gorsaf Dân Abersychan yn gwasanaethu ystod o barciau diwydiannol ysgafn; amryw ysgolion o ddwy ysgol gyfun i ysgol plant iau ac ysgol fabanod ac ysgol plant iau; llyfrgell; nifer o dai i’r hen; ac ardaloedd preswyl sylweddol.

Mentrau Cymunedol

  • Gostyngiad mewn YGG/Difrod Troseddol a Chynnau Tân Bwriadol mewn cydweithrediad â Heddlu Gwent, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a phartneriaid eraill
  • Ymwybyddiaeth Diogelwch ar y Ffyrdd i holl adrannau'r gymuned a busnesau
  • Darparu ymwybyddiaeth/gostyngiad llosgi bwriadol (maleisus) i holl grwpiau ysgol Cyfnod Allweddol 1 a 2
  • Ymgyrchoedd diogelwch cymunedol tymhorol i godi ymwybyddiaeth o danau damweiniol ystadegol uchel mewn cartrefi
  • Cyfrannu at y gymuned drwy adnabod a dileu cyfleoedd llosgi bwriadol (maleisus) drwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Staff

17 staff gwisg wedi'i lleoli yn Abersychan a gyfansoddir o 16 o bersonél System Ddyletswydd Rhan Amser a Rheolwr Gorsaf

Hanes

Agorwyd Gorsaf Dân New Inn ym 1956.

Cyfeiriad

Limekiln Road
Pontnewynydd
Pont-y-pŵl
NP4 6TF

Trosolwg

Math: Rhan Amser
Y Criw: 17
Cerbydau:
1 x Tendar Ysgol Ddŵr
1 x Uned Pwmp Ysgafn 4x4


Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 12/1/2015
SWFRS