Cysylltwch â Ni 

Mewn Argyfwng Ffoniwch 999 Bob Amser

Ar gyfer pethau nad ydynt yn argyfyngau neu i gysylltu ag aelod o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ffoniwch 01443 232000.

Siaradwch â ni

Rydym wrthi’n barhaus yn edrych ar ffyrdd i’w gwneud yn haws i bawb gysylltu â ni ac rydym yn darparu:

  • Gwasanaeth cyfieithu trwy Language Line gyda mwy na 100 o ieithoedd ar gael ym mhob lleoliad.
  • Ffonau testun ar gyfer y rhai sy’n ei chael yn anodd defnyddio ffonau confensiynol – ffoniwch 01443 232060
  • Dolen gyswllt yn ein pencadlys

 

Ysgrifennu Atom

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
Pont y- clun
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000  I   Ffacs: 01443 232180   I   E-Bost: GTDC@decymru-tan.gov.uk

Os ydych chi'n cynnal coelcerth fawr neu'n llosgi o dan reolaeth, rhowch wybod i ni wrth alw 01268 909 408

Dod o hyd i ni

    

 Lleoliad Map a Chyfarwyddiadau
 Canllaw Gwasanaeth I Gwsmeriaid
 Sut i gwyno canllaw
 

Gwasanaethau Corfforaethol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 12/10/2017
SWFRS