Ymgysylltu ac ymgynghori 

Yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, credwn ei fod yn bwysig siarad â'r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu i ganfod beth maent yn dymuno. Rydym wedi ymrwymo i wella ein gwasanaethau ac i wneud hyn, mae angen i ni ddeall beth mae'r cyhoedd yn ei ddisgwyl gennym.

Felly, crëwyd y dudalen hon i chi ddweud wrthym beth rydych chi'n feddwl. Byddwn yn cyhoeddi ein holl weithgarwch ymgysylltu ac ymgynghori yn y gobaith y byddwch yn cysylltu â ni a chynnig eich safbwyntiau i ni. Rydym yn ymgynghori'n rheolaidd ar ein bwriadau cynllunio ar gyfer y blynyddoedd sy'n dod, a byddwn yn cynnal ymgyrch ymgysylltu estynedig bob yn ail flwyddyn. Cewch ganfod yr holl wybodaeth ar ein gweithgareddau ymgynghori ar y dudalen hon.

***Digwyddiad Sydd Ar Ddod*** 

e-bostiwch ni : lleisiadyfarn@decymru-tan.gov.uk  
Galwch ni: 01443 232000

Ysgrifennwch atom:
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Y Pencadlys
Parc Busnes Forest View
Pont-y-clun
Llantrisant
De Cymru
CF72 8LX


 

      Cysylltiadau Defnyddiol
           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 04/4/2017
SWFRS