Ymladdwyr Tân Ifanc 

Ymladdwyr Tân IfancMae Cymdeithas yr Ymladdwyr Tân Ifanc (YFA) yn gynllun sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc o bob rhan o’r gymuned leol, ddatblygu’n bersonol ac yn gymdeithasol, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Tân ac Achub fel esiampl gadarnhaol.

Daw pobl ifanc rhwng 14 a 18 oed, yn wrywaidd ac yn fenywaidd fel ei gilydd, i’w Gorsaf Dân leol i ddysgu am ymladd tân sylfaenol, diogelwch tân cyffredinol a chymorth cyntaf. Mae’r bobl ifanc yn dysgu am faterion tân pwysig, ac fe’u hanogir i hyrwyddo diogelwch tân yn eu cartrefi ac yn y gymuned leol.

Maent yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys arddangosiadau drilio ymarferol gan ddefnyddio hydrantau, pibau dwr ac ysgolion, wrth iddynt weithio ar yr un pryd tuag at gymhwyster BTEC.

Mae Ymladdwyr Tân Ifanc yn magu sgiliau byw allweddol, fel hunan hyder, arweiniad, a’r gallu i gydweithio’n effeithiol fel aelod o dîm, a chânt brofiad go iawn o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn Ymladdwr Tân.

Cynhelir rhaglenni yn Llanilltud Fawr, Caerdydd, Y Fenni, Casnewydd a Merthyr Tudful, lle cânt gefnogaeth Ymladdwyr Tân gweithredol yr Orsaf Dân sy’n rhoi o’u hamser i hyfforddi a helpu’r bobl ifanc.

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 07/9/2011
SWFRS