Ddiogelwch Tân yn y cartref  

Pa mor ddiogel ydych chi a’ch teulu?

Gofynnwch y cwestiynau hyn i’ch hunan a phenderfynwch pa mor dda rydych yn amddiffyn eich hunan,y teulu a’ch cartref rhag tân. Pa newidiadau y mae angen i chi eu gwneud?

RHESTR WIRIO

 • Oes gennych larymau mwg sy’n gweithio ar bob llawr o’ch cartref?
 • Ydych chi’n gwirio’r batris ynddyn nhw bob wythnos?
 • Ydych chi’n tynnu llwch neu’n sugno’r llwch allan o’ch larymau mwg yn rheolaidd?
 • Oes gennych chi gynllun dianc o’r ty os digwydd tân?
 • Ydy pawb yn eich ty yn gwybod am y cynllun?
 • Ydych chi’n ymarfer y cynllun dianc yn rheolaidd?
 • Ydych chi’n gwirio eich peiriannau trydan a’r gwifrau yn rheolaidd am unrhyw ddiffygion neu ddifrod?
 • Os oes gennych ddrysau neu ffenestri diogelwch, ydy’r allweddi yn cael eu gadael yn y cloeon neu yn eu hymyl pan rydych yn y ty?
 • Ydych chi’n cadw llygad ar unrhyw beth sy’n cael ei goginio?
 • Ydych chi’n cadw dillad ac eitemau dodrefnu rhag unrhyw wresogydd?
 • Ydych chi’n gwirio’r flanced drydan yn rheolaidd?
 • Ydych chi’n diffodd unrhyw offer trydanol cyn mynd i’r gwely yn y nos?

 

Angen mwy o wybodaeth?

Cysylltwch â’r Orsaf Dân leol neu archebu Wiriad Diogelwch Tân yn y Cartref yn rhad ac am ddim heddiw.

Ymweliad Diogelwch Tân yn y Cartref

Manylion Cyswllt

             Manylion Cyswllt


E-bost:
DTC@decymru-tan.gov.uk 

Ffôn: 01443 232000

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 19/8/2010
SWFRS