Arweiniadau a Dolenni 

Gallwch gael mwy o wybodaeth oddi ar Wefan Diogelwch Tân Busnes Cynulliad Cymru. Mae’r wefan yn cynnwys dolenni at ganllawiau manwl ar gyfer eiddo penodol.

Mae’r rhain yn esbonio beth mae’n rhaid i chi ei wneud er mwyn cydymffurfio â deddfwriaeth diogelwch tân; sut i gynnal asesiad risg a sut i adnabod y rhagofalon tân cyffredinol sydd angen i chi eu gweithredu. 


 Lawr lwythwch y Canllaw Lleihau Arwyddion Tân Diangen
 
 Lawr lwythwch y Canllaw LACORS (ar gael yn Saesneg yn unig)
 Canllaw Diogelwch Tân ar gyfer fflatiau pwrpasol (ar gael yn Saesneg yn unig)
 Canllaw ar sut i ddewis Asesydd Risg rhag Tân cymwys (ar gael yn Saesneg yn unig)
 Lleihau Risg Tân Gwastraff (ar gael yn Saesneg yn unig) 
 Lleihau Risg Tân mewn Safleoedd Rheoli Gwastraff (ar gael yn Saesneg yn unig)


Canllawiau Cymorth

 

 

 

 


Cyhoeddiadau Defnyddiol

Gallwch weld arweiniad mwy diffiniadol yn y Cod Ymarfer Cymeradwy i’r Rheoliadau Rheoli iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1999. ISBN 0 71 762 488 9. Ar gael oddi wrth HSE Books.

PAS 79:2005, Fire Risk Assessment - A Recommended Methodology (Gan C.S. Todd and Associates) ISBN 0 580 44723 5.

Ar gael oddi wrth y British standards Institute.

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 08/12/2017
SWFRS