Cais am gynlluniau 

CEISIADAU AM GOPIAU O GYNLLUNIAU / GWYBODAETH O FFEILIAU DIOGELWCH TÂN

CYNLLUNIAU

  • Codir tâl am gynlluniau yn unol â’r ffi a gadarnhawyd gan yr Awdurdod Tân.
  • £56.19 am bob cynllun (fel ag yr oedd ar Ebrill 1af 2017)

Dylid ebostio eich cais i:- firesafety@southwales-fire.gov.uk

Neu yn ysgrifenedig at:-

Adran Diogelwch Tân
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
Pontyclun
CF72 8LX

GWYBODAETH AM SAFLEOEDD

No roddir gwybodaeth am safleoedd onibai y caiff y cais ei wneud yn ysgrifenedig a dim ond os ceir caniatâd gan berchennog yr adeilad perthnasol.

 

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 22/6/2017
SWFRS