Cynllunio ac Asesiadau Risg 

Mae pob digwyddiad angen rhyw fath o Gynllun Digwyddiad, a bydd y manylion a fydd eu hangen yn ddibynnol ar natur, maint ac effaith y digwyddiad. Dylai'r Cynllun fod yn ddogfen fyw sy'n cofnodi sut mae'r digwyddiad yn datblygu ac yn cofnodi unrhyw wybodaeth bwysig (e.e. materion, cytundebau neu ddiwygiadau a all godi wrth i'r trefniadau ddatblygu).

Mae'r Cynllun hefyd yn helpu Awdurdodau Lleol, gwasanaethau brys a rhanddeiliaid eraill i ddeall yn well sut y rheolir y digwyddiad.

Mae map o safle neu leoliad y digwyddiad yn adnodd cyfathrebu defnyddiol wrth   reoli digwyddiad.  Mae e hefyd yn ddefnyddiol yn y broses o gynllunio’r digwyddiad  sut fydd pobl yn dod i’r safle ac yn ei adael, a sut fyddant yn symud o amgylch y safle.

Asesiadau Risg

Gall nifer o beryglon posib cysylltiol fod ynghlwm â digwyddiadau cyhoeddus a all godi o’r safle ei hun - nifer fawr o bobl, symud cyfarpar yn ogystal ag amodau'r tywydd a'r math o gynulleidfa/ymwelwyr.

Mae gan Drefnwyr Digwyddiadau gyfrifoldeb i gynnal asesiadau risg addas a digonol i helpu lleihau neu ddileu peryglon posib i staff, mynychwyr a'r cyhoedd cyffredin.

Cliciwch ar adran isod i ddysgu mwy

         

  Trefnydd Digwyddiadau                  Diogelwch Tân                      Gweithdrefnau Brys
                                                                                                                     

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

 
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS