Gweithdrefnau Brys 

Bydd y cynllun argyfwng yn nodi pa weithdrefnau ddylai ddilyn pe ddigwyddai sefyllfa o argyfwng yn ystod y digwyddiad.

Mae esiamplau o argyfyngau'n cynnwys:

 • Tân
 • Meddygol
 • Amodau tywydd garw
 • Problemau mawr gyda thorfeydd
 • Pecynnau amheus

Bydd angen i'r cynllun argyfwng gael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol a'r Heddlu.

Ystyriaethau eraill

Yn ogystal â'r uchod, mae yna amryw o agweddau pwysig eraill sydd angen i’w hystyried er mwyn gwella diogelwch y digwyddiad, gan gynnwys:

 • Hygyrchedd
 • Diogelwch
 • Rheoli torfeydd
 • Achredu
 • Cyfathrebu
 • Rheoli traffig
 • Rheoli sŵn
 • Rheoli gwastraff
 • Cynaliadwyedd
 • Lles
 • Hylendid Bwyd
 • Caniatâd (e.e. gan berchnogion tir)
 • Yswiriant

Cliciwch ar adran isod i ddysgu mwy

         

  Trefnydd Digwyddiadau                  Diogelwch Tân                                Cynllunio ac
                                                                                                                          
Asesiadau Risg

 

         Manylion Cyswllt   


Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Parc Busnes Fforest View
Llantrisant
CF72 8LX

Ffôn: 01443 232000
E-bost:
diogelwchtan@decymru-tan.gov.uk

Reportio Pryder ynghylch Diogelwch Tân

A ydych wedi ymweld ag adeilad yn ddiweddar yr oeddech yn pryderu ynghylch ei Ragofalon neu Reolaeth Diogelwch Tân - os felly cwblhewch y ffurflen ar lein i reportio eich pryder

Ffôn  01443 232716 (Oriau Gwaith Arferol) neu 01443 232000 (Rhif Ffôn 24 awr).

 

 

      Cysylltiadau Defnyddiol

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS