Rhyddid Gwybodaeth - Log Datgelu 

Mae'r adran ganlynol yn darparu detholiad o ceisiadau rhyddid gwybodaeth (RHG) a dderbyniwyd gan Tân De Cymru a gwasanaeth achub. Am resymau preifatrwydd Rydym wedi dileu unrhyw fanylion personol. Nad ydym yn cyhoeddi ceisiadau dyblyg neu ailadrodd. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ein tîm rheoli gwybodaeth ar 01443 232213.
 
Y wybodaeth oedd yn gywir ar adeg cyhoeddi, ond mae nid adolygu neu ddiweddaru. N nid efallai yn adlewyrchu'r sefyllfa bresennol yn gywir a dylid ystyried fel cofnod hanesyddol. 

Ymatebwyd i Ymholiadau Rh G yn yr iaith y ceisiwyd amdanynt.

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 29/3/2017
SWFRS