Polisi Corfforaethol 

Datganiad o fwriad strategol o'r ffordd y byddwn yn cyflawni dyletswyddau statudol a moesol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yw Polisi Corfforaethol. Dyma'r ‘pam?’ a ‘beth?’  yr ydym yn ei wneud.

Mae gennym naw Polisi Corfforaethol sy'n ffurfio bwa dros holl ddarpariaeth ein gwasanaeth a'r gweithgareddau cynhaliol. Maent yn ymagweddu at y modd y cyflawnwn ein busnes parhaol a'r cynllun i wella.

  Iechyd a Diogelwch
    
(Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: PSTC Gwasanaethau Technegol)

  Ein Pobl
     (Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: DBSC Gwasanaethau Pobl)

  Ein Hasedau
     (Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: DBS Gwasanaethau Corfforaethol)

  Cyfathrebu, Ymgynghoriadau ac Ymgysylltiadau
    
(Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: DBS Gwasanaethau Corfforaethol)

  Cyllid a Chaffael
     (Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: DBS Gwasanaethau Corfforaethol)

  Rheoli Gwybodaeth
     (Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: DBS Gwasanaethau Corfforaethol)

  Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
    
(Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: PSTC Gwasanaethau Technegol)

  Ymateb Gweithredol
     (Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: PSTC Darparu Gwasanaethau)

  Lleihau Risg
     
(Cyfarwyddwr sy’n gyfrifol: PSTC Darparu Gwasanaethau)

           Gwybodaeth Berthnasol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 14/6/2017
SWFRS