Yswiriant 

Os ydych yn gyfreithiwr trydydd parti yn holi am fanylion ein polisi yswiriant a gwybodaeth am ein Porth:  

Ar gyfer Atebolrwydd Cyflogwyr ac Atebolrwydd Cyhoeddus, ein hyswiriwr yw
Zurich Municipal,
rhif y polisi yw QLA-04RA03-0023 a chydbwysydd gwybodaeth y porth yw C00108.

 

                 Manylion Cyswllt

 

Cyfeiriad
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Fforest View
LLANTRISANT
CF72 8LX

Ffôn:  01443 232000
Ffacs: 01443 232180
E-Bost:
GTDC@decymru-tan.gov.uk

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 20/3/2017
SWFRS