Lleisiwch eich barn 

Mae cyfoeth a dyfnder amrywiaeth gan y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu, sy’n llesu ac yn cyfoethogi pawb.

Mae rhoi gwybod i ni eich canfyddiad o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n hanfodol er mwyn ein helpu i:

  • Ffurfio ein gwasanaethau i fodloni anghenion y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu
  • Deall yr hyn y dylen ni ei newid er mwyn sicrhau bod pawb yn gwybod am ystod y gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig (fel gwiriadau diogelwch tân yn y cartref am ddim)  
  • Rhoi ein hunain mewn sefyllfa fel bod pobl yn ein hystyried yn gyflogwr posibl.

Os ydych chi wedi bod i un o’n digwyddiadau, wedi codi taflen, neu os ydych chi’n pori trwy’r wefan, treuliwch eiliad i lenwi ein harolwg.

Does dim rhaid i chi roi’ch enw a bydd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn ein cynorthwyo ar ein ffordd i ddod yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth delfrydol.

Cliciwch ar y ddolen isod a dewiswch Cymraeg neu Saesneg.  Diolch!


 Lleisiwch eich barn

 

              Manylion Cyswllt


Carey Wood – Swyddog Amrywiaeth

E-bost: C-wood@decymru-tan.gov.uk
Ffôn:
 01443 232749

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 16/3/2017
SWFRS