Cynllun Cydraddoldeb 2015-2020 

Fel pob corff cyhoeddus, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru’n gweithio i sicrhau fod ein gwasanaethau yn gwella drwy’r adeg, fel y gallwn gwrdd ag anghenion pob cymuned o fewn ein hardal orau.

Cawn ein tywys gan Ddeddf Cydraddoldeb (2010) a’r Dyletswyddau Penodol Cymreig ill dau, sy’n galw arnom i feddwl ymlaen a rhoi Cynllun Cydraddoldeb Strategol mewn lle.

  

 

      Cysylltiadau Defnyddiol
Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 03/3/2017
SWFRS