Rhwydwaith Staff Aml-ffydd 

Bydd y rhwydwaith hwn yn bodloni anghenion cymorth staff ymhellach mewn ffordd adeiladol a phroffesiynol. Bydd hefyd yn gwella’r ystod gynhwysfawr sefydledig bresennol sy’n cynnwys: LHDT, pobl anabl, yn ogystal â’r ddarpariaeth Rhwydweithio Menywod yn y Gwasanaeth Tân.

Gellir sefydlu grŵp ffydd/cred sy’n cytuno ac yn mabwysiadu Cylch Gorchwyl Rhwydweithiau Cymorth o dan ambarel Rhwydwaith Cymorth Staff Aml-ffydd.

Ymhlith rhai o’r manteision i’r grwpiau fydd y gallu i ddefnyddio lleoliadau priodol GTADC i gynnal eu cyfarfodydd neu gymdeithasau y tu hwnt i oriau gwaith, gan gyflwyno hysbysiadau ar y rhyngrwyd a defnyddio cyfleusterau megis llungopïo ac ati. 

Bydd y Rhwydwaith Aml-ffydd yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r grwpiau ffydd/cred i staff y gellid eu sefydlu a bydd yn cyfarfod dair gwaith y flwyddyn i rannu a gweithredu fel cyfrwng ar gyfer ymgysylltu sefydliadol.

              Manylion Cyswllt


Carey Wood – Swyddog Amrywiaeth

E-bost: C-wood@decymru-tan.gov.uk
Ffôn:
 01443 232749

 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 27/6/2011
SWFRS