Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

Beth yw Asesiad o Effaith Cydraddoldeb?

Mae Asesiadau o Effaith Cydraddoldeb yn fodd effeithiol o nodi unrhyw feysydd a allai wahaniaethu neu roi trigolion o dan anfantais ar sail nodweddion cydraddoldeb a hawliau dynol a ddiogelir. Mae GTADC wedi cynnal nifer o asesiadau effaith sydd wedi arwain at welliannau.

Enghreifftiau o’r hyn rydym wedi’i wella

Gwnaeth asesiad o Effaith Cydraddoldeb o symud i Bencadlys newydd lywio nifer o benderfyniadau megis parcio hygyrch, ehangu lifftiau, dolenni sain mewn ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau arlwyo a fyddai’n bodloni ystod eang o anghenion deietegol, ystafell dawel gyda chyfleusterau golchi, swyddfeydd cynllun agored i hwyluso gweithio rhwng adrannau.

Gwnaeth asesiad o Effaith Cydraddoldeb lywio manyleb newydd a oedd yn caniatáu i bob aelod o staff symud ysgolion yn ddiogel a chael gafael ar offer mewn cynhwysyddion storio is ac ysgafnach.

Arweiniodd asesiad o Effaith Cydraddoldeb y rhaglen diffoddwyr tân ifanc at wneud addasiadau rhesymol er mwyn i bobl ifanc anabl gymryd rhan yn y rhaglen.

Gwnaeth asesiad o Effaith Cydraddoldeb cyn llunio manyleb yr offer anadlu newydd hwyluso sgyrsiau ystyrlon gyda’r gymuned Sikhaidd yn ymwneud â barfau a sêl aerglos. Arweiniodd hyn at gysylltiadau da gan agor y posibilrwydd i ddiogelwch cymunedol gynnal gwiriadau diogelwch tân yn y cartref.

Gwnaeth asesiad o Effaith Cydraddoldeb o ddata monitro archwiliadau diogelwch tân busnesau lywio achos busnes ar gyfer gwaith allgymorth gyda pherchenogion busnes o Tsieineaidd.

Sylwch gan fod yr Asesiad a’r polisïau yn ddogfennau mewnol, nad ydynt ond ar gael yn Saesneg.

Mae dogfennau allweddol yr ARC isod. Os byddwch angen gwybodaeth pellach neu unrhyw asesiadau eraill, cysyllwtch â'r Uned Amrywiaeth.


             Contact DetailsCarey Wood – Diversity Officer

email: C-wood@southwales-fire.gov.uk
Tel:
01443 232749
 

Tudalen Wedi Ei Diweddaru Ar 25/8/2014
SWFRS